Payrolling

Hierbij is KCS niet betrokken bij het werven of bemiddelen van een
medewerker. Wij komen pas in beeld bij de totstandkoming en uitvoering van de arbeidsovereenkomst. KCS is ook hierbij juridisch werkgever en neemt  de administratieve verplichtingen uit handen.

U kunt de aanvraag hiervoor doen via het formulier
Aanvraag detachering / payroll.