Veelgestelde vragen

Wanneer hoor ik of mijn contract verlengd of  beëindigd wordt?
Uiterlijk een maand voordat uw dienstverband afloopt, wordt u door de opdrachtgever geïnformeerd over het al dan niet verlengen of
beëindigen van uw arbeidsovereenkomst. U ontvangt hiervan een
schriftelijke bevestiging.

Ik heb een brief ontvangen dat mijn contract wordt beëindigd maar ik ben in de veronderstelling dat ik een verlenging krijg. Hoe kan dat?
Omdat wij tijdig de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst willen
aanzeggen, ook in verband met de Wet Werk en Zekerheid, versturen wij ruim op tijd een bevestiging van uw uitdiensttreding. Soms is de
verlengingsaanvraag vanuit de opdrachtgever pas later bij KCS
bekend dan het moment waarop deze brief is verstuurd.

Hoe kan ik de loonheffingskorting wijzigen?
Als u de toepassing van loonheffingskorting wilt wijzigen, dan kunt u dit via de ‘Employee Self Service’ doorgeven.

Wanneer moet mijn urendeclaratie binnen zijn?
Als u als oproepkracht in dienst komt bij KCS dient u maandelijks de gewerkte uren te declareren. Als u de, door uw leidinggevende
getekende, urendeclaratie vóór de 5e werkdag van de opvolgende maand bij KCS inlevert dan worden de uren in die betreffende maand rond de 24e uitbetaald, (voorbeeld; de gewerkte uren van januari worden vóór de 5e werkdag van februari ingeleverd; u krijgt de uren van januari in februari uitbetaald).

Hoe geef ik een adreswijziging door?
Om salarisstroken en jaaropgaven te kunnen ontvangen vernemen wij een eventuele verhuizing uiteraard graag. Ook wanneer uw
contract weldra afloopt of reeds beëindigd is. U kunt dit via de ‘Employee Self Service’ doorgeven.