Uren declareren

Via onze urendeclaratie oproepkracht kunt u de gewerkte uren
declareren. Deze ontvangen wij altijd graag volledig ondertekend door uw leidinggevende retour vóór de 5e werkdag van iedere maand.

Dit geldt ook voor alle verzoeken met betrekking tot het keuzemodel en overige onkostendeclaraties. Afhankelijk van waar u werkt vult u zelf de declaratieformulieren in of worden de uren door de opdrachtgever naar ons gestuurd.

Mocht u hier meer vragen over hebben, dan mag u altijd contact
opnemen met een van onze medewerkers.