Employee Self Service

KCS biedt haar medewerkers de mogelijkheid om via het Employee Self Service systeem zelfstandig loonstroken in te zien en/of te downloaden en verschillende wijzigingen (zoals adreswijziging, keuze loonheffing) door te voeren. U ontvangt hiervoor na indiensttreding een gebruikers-en inloginstructie per e-mail. U dient voor het inloggen uw zakelijke mailadres te gebruiken, te weten “@tilburguniversity.edu”
Let op: dit bericht kan ook in uw spam terechtkomen!

Daarnaast willen wij u erop attenderen, tijdig de loonstroken en jaaropgaven voor uw eigen administratie te downloaden. Wanneer u uit dienst bent, heeft u immers geen toegang meer tot de Employee Self Service!