In dienst via KCS

ArbeidsovereenkomstĀ sluiten
U heeft een principeafspraak gemaakt met onze opdrachtgever (in veel gevallen een faculteit of divisie van Tilburg University). Deze heeft ons gevraagd om op basis van gemaakte afspraken een arbeidsovereenkomst met u te sluiten. Afhankelijk van het type arbeidsovereenkomst, zal u al dan niet worden uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek.

Wat hebben wij van u nodig?

 • Loonbelastingverklaring
  Bij indiensttreding via KCS vragen wij u of u loonheffingskorting wilt laten toepassen. Loonheffing is een heffingskorting op de
  inkomstenbelasting. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen. Indien u meerdere banen heeft dan is het belangrijk om te weten dat het niet mogelijk is om loonheffingskorting bij meerdere parttime banen toe te laten passen. U kunt dan het beste de loonheffingskorting op het hoogste inkomen laten toepassen. Meer informatie over loonheffingskortingen kunt u op de website van de Belastingdienst vinden.Zie ook het formulier loonbelastingverklaring (aanvragen of wijzigen).
 • Verklaring arbeidsverleden
  Wanneer u een arbeidsovereenkomst via KCS aangaat, is het voor ons van belang om te weten hoe uw recente arbeidsverleden er uit ziet. Van belang zijn alleen de dienstverbanden waarbij u voor Tilburg University heeft gewerkt, al dan niet via KCS, een uitzendbureau of intermediair.
  U vult dit in op het formulierĀ verklaring arbeidsverleden.
 • Identiteitsbewijs
  U kunt zich op verschillende manieren bij KCS identificeren. De volgende documenten worden bij KCS geaccepteerd als identiteitsbewijs:

  • Nederlands paspoort,
  • Nederlandse identiteitskaart,
  • Identiteitskaart of paspoort uit een EER-land,
  • Nederlands vreemdelingendocument.

  U dient van de identiteitskaart een kopie van de voor- en achterkant te overleggen.

  Let op: een rijbewijs wordt niet beschouwd als geldig identiteitsbewijs.


  Introductiebijeenkomst nieuwe medewerkers

  Regelmatig organiseert Tilburg University voor nieuwe werknemers een introductiebijeenkomst. Deze bijeenkomst bestaat uit een lunch met het College van Bestuur en een campusrondleiding met aandacht voor
  historie, cultuur en faciliteiten. Daarnaast maakt u ook kennis met
  andere nieuwe werknemers. U wordt automatisch uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u mailen naar hrpolicy@tilburguniversity.edu.

Wij wensen u een heel plezierige en succesvolle tijd toe als werknemer van KCS.