Pensioen

Wanneer u in dienst bent bij KCS bouwt u automatisch pensioen op bij het ABP (https://www.abp.nl)

Pensioen rondom AOW-leeftijd:

1. U was vóór de AOW-leeftijd al in dienst bij KCS én hebt de AOW-gerechtigde leeftijd inmiddels bereikt gedurende uw dienstverband: in dit geval kunt u pensioen blijven opbouwen bij pensioenfonds ABP, dit is echter niet verplicht. Dit is mogelijk tot 5 jaar na AOW-datum. Bij KCS loopt de pensioenopbouw automatisch door na het bereiken van de AOW-leeftijd, indien u dit niet wenst kunt u dit een e-mailbericht aan KCS doorgeven (work@kcs-tilburg.nl). Na de 5 jaar grens zal dit automatisch stoppen.

2. U bent ná AOW-leeftijd in dienst gekomen bij KCS: in dit geval is pensioen opbouwen via de werkgever (KCS) niet mogelijk. Het is echter wél mogelijk om vrijwillige pensioenopbouw rechtstreeks via het ABP aan te vragen (binnen de 5 jaar-grens). U kunt hiervoor zelf contact opnemen met het ABP indien u hier interesse in heeft. Dit moet u doen binnen 9 maanden na indiensttreding. Deze vrijwillige pensioenopbouw is niet mogelijk indien u bij hetzelfde pensioenfonds, ABP, reeds pensioen ontvangt. Als u in deze categorie valt hoeft u KCS niet te informeren over uw keuze.