Collectieve reis- en annuleringsverzekering buitenlandse dienstreizen

Tilburg University heeft een collectieve reis- en annuleringsverzekering afgesloten. De verzekerden zijn alle personen (alsmede werknemers die via KCS in dienst zijn) die dienstreizen in opdracht e/o voor rekening van Tilburg University maken naar het buitenland.

De verzekering is van kracht over de gehele wereld. Je hoeft je niet aan te melden. Indien je een bewijs van verzekering nodig hebt tijdens je reis, wordt geadviseerd een afdruk te maken van de dekking en voorwaarden.

Wanneer er gereisd wordt naar risicogebieden, aangegeven als extreme op de travel security risk map (2019-travel-security-risk-map), dient dit vooraf gemeld te worden bij de contactpersoon. Hij zal voor de betreffende reis toestemming vragen bij de reisverzekeraar.

In geval van nood
Alvorens u op reis gaat kunt u de app downloaden zie Travel Guard BTA PDF bestand.

In geval van een calamiteit in het buitenland kunt u voor acute hulpverlening 24/7 het volgende telefoonnummer bellen: 0031 10 453 5656.

Het verzekeringsnummer voor Tilburg University is 60112102.

Voor meer informatie zie travel pack.

Contact
Voor eventuele vragen over dekking, voorwaarden en afwikkeling van schadeclaims kun je contact opnemen met; F&C/Treasurer Edwin Hendriks, e.m.p.hendriks@tilburguniversity.edu.