Verlof en vrije dagen

De spelregels die binnen KCS en Tilburg University gelden op het gebied van werktijden en (vakantie)verlof vindt u op de webpagina verlof en vrije dagen (u heeft toegang nodig tot het intranet van de universiteit).

Naast het gewone vakantieverlof kennen we ook bijzondere
verlofvormen zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof,
buitengewoon verlof en dergelijke.

Heeft u hierover vragen? Neem contact op met een van onze
medewerkers.