Salaris & vergoedingen

Het salaris wordt maandelijks uitbetaald. Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand ontvangt u uw salaris op uw bank- of girorekening. De reguliere betaaldatum is rond de 24ste van de maand.

De berekening van het salaris, de hoogte van uw bruto inkomen, extra betalingen (zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en eventuele
andere correcties worden op uw salarisstrook vermeld.

Vakantiegeld
Als u een contract met vaste uren heeft, dan vindt in de maand mei of in de eerstvolgende maand na afloop van uw arbeidsovereenkomst
uitbetaling van het opgebouwde bedrag plaats. Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw jaarsalaris en wordt opgebouwd (van 1 juni tot 1 juni) in de periode dat u in dienst bent.

Eindejaarsuitkering
Als u een contract met vaste uren heeft ontvangt u ook een einde-
jaarsuitkering, deze bedraagt 8,3 % van uw jaarsalaris. Dit bedrag bouwt u op (van 1 januari tot en met 31 december) in de periode dat u in dienst bent. In de maand december of in de eerstvolgende maand na afloop van uw arbeidsovereenkomst vindt uitbetaling plaats van het opgebouwde bedrag.

Betaaldagen salaris
In de meeste gevallen is de betaling dezelfde dag op uw rekening
bijgeschreven. Afhankelijk van uw bankinstelling kan de betaling ook
enkele werkdagen na de genoemde datum op uw rekening worden
bijgeschreven.

Salaris betaaldagen 2022:

 • maandag 24 januari
 • donderdag 24 februari
 • donderdag 24 maart
 • vrijdag 22 april
 • dinsdag 24 mei  (inclusief vakantietoeslag)
 • vrijdag 24 juni
 • vrijdag 22 juli
 • woensdag 24 augustus
 • vrijdag 23 september
 • maandag 24 oktober
 • donderdag 24 november
 • donderdag 22 december (inclusief eindejaarsuitkering)