Salaris & vergoedingen

Het salaris wordt maandelijks uitbetaald. Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand ontvangt u uw salaris op uw bank- of girorekening. De reguliere betaaldatum is rond de 24ste van de maand.

De berekening van het salaris, de hoogte van uw bruto inkomen, extra betalingen (zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering) en eventuele
andere correcties worden op uw salarisstrook vermeld.

Vakantiegeld
Als u een contract met vaste uren heeft, dan vindt in de maand mei of in de eerstvolgende maand na afloop van uw arbeidsovereenkomst
uitbetaling van het opgebouwde bedrag plaats. Het vakantiegeld bedraagt 8% van uw jaarsalaris en wordt opgebouwd (van 1 juni tot 1 juni) in de periode dat u in dienst bent.

Eindejaarsuitkering
Als u een contract met vaste uren heeft ontvangt u ook een einde-
jaarsuitkering, deze bedraagt 8,3 % van uw jaarsalaris. Dit bedrag bouwt u op (van 1 januari tot en met 31 december) in de periode dat u in dienst bent. In de maand december of in de eerstvolgende maand na afloop van uw arbeidsovereenkomst vindt uitbetaling plaats van het opgebouwde bedrag.

Betaaldagen salaris
In de meeste gevallen is de betaling dezelfde dag op uw rekening
bijgeschreven. Afhankelijk van uw bankinstelling kan de betaling ook
enkele werkdagen na de genoemde datum op uw rekening worden
bijgeschreven.

Salaris betaaldagen 2024:

 • woensdag 24 januari
 • vrijdag 23 februari
 • vrijdag 22 maart
 • woensdag 24 april
 • vrijdag 24 mei  (inclusief vakantietoeslag)
 • maandag 24 juni
 • woensdag 24 juli
 • vrijdag 23 augustus
 • dinsdag 24 september
 • donderdag 24 oktober
 • vrijdag 22 november
 • donderdag 19 december (inclusief eindejaarsuitkering)