Contractmogelijkheden

Via KCS zijn twee contractvormen mogelijk:

 1. Nul- urencontract
 2. Urencontract

Nul- urencontract

De kenmerken van het Nul- urencontract zijn:

 • Uitbetaling en facturering zijn op basis van gewerkte uren.
 • Eventuele uitkering van ziekte-uren wordt doorbelast aan de opdrachtgever.
 • Bij het salaris worden een compensatie voor vakantie- en feestdagen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering direct uitbetaald.
 • De werknemer bouwt pensioen op bij het pensioenfonds ABP.

Urencontract

  • Uitbetaling en facturering zijn op basis van contracturen.
  • Eventuele uitkering van ziekte-uren wordt doorbelast aan de opdrachtgever.
  • Uw salaris wordt door KCS betaald op basis van het aantal contracturen dat u in dienst bent. De opdrachtgever ontvangt hiervan een factuur. Eventuele ziekte-uren worden in rekening gebracht.
  • Naast uw salaris ontvangt u vakantiegeld. Dit bedrag bouwt u jaarlijks op (van 1 juni tot 1 juni) in de periode dat u in dienst bent; het bedraagt 8% van uw jaarsalaris.In de maand mei of in de eerstvolgende maand na afloop van uw arbeidsovereenkomst vindt uitbetaling plaats van het opgebouwde bedrag. Bent u na 1 juni van het voorgaande jaar in dienst gekomen dan ontvangt u een bedrag naar rato van de duur van uw dienstverband over de betreffende periode.
  • Naast salaris ontvangt u ook een eindejaarsuitkering. Dit bedrag bouwt u op (van 1 januari tot en met 31 december) in de periode dat u in dienst bent.In de maand december of in de eerstvolgende maand na afloop van uw arbeidsovereenkomst vindt uitbetaling plaats van het opgebouwde bedrag. Bent u na 1 januari in dienst gekomen dan ontvangt u een bedrag naar rato van de duur van uw dienstverband over de betreffende periode.
  • De werknemer bouwt pensioen op bij het pensioenfonds ABP.

Arbeidsvoorwaarden zijn op basis van het KCS Arbeidsvoorwaardenreglement waarin de CAO VSNU grotendeels wordt gevolgd.