Mijn contract

Beëindiging of verlenging contract

Ik heb een brief ontvangen dat mijn contract wordt beëindigd maar ik ben in de veronderstelling dat ik een verlenging krijg. Hoe kan dat?

Omdat wij tijdig de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst willen aanzeggen, ook in verband met de Wet Werk en Zekerheid, versturen wij ruim op tijd een bevestiging van uw uitdiensttreding. Soms is de verlengingsaanvraag vanuit de opdrachtgever pas later bij KCS bekend
dan het moment waarop deze brief is verstuurd.

Ik ben uitgenodigd om mijn contract te komen tekenen, maar ik heb al een formulier getekend voor deze baan. Hoe zit dat?

Het formulier wat u bij de opdrachtgever heeft getekend is een principe-akkoord. KCS maakt op basis van dit detacherings-aanvraagformulier een arbeidsovereenkomst welke u met KCS afsluit.
Ook biedt de tekenafspraak ruimte voor kennismaking, het toelichten van arbeidsvoorwaarden en het stellen van vragen.